Handskrift, även manuskript (lat, manu scriptus ”skrivet med handen”), handskriven antik eller medeltida bok  som ofta försetts med illuminationer,färglagda initialer  (s.k. anfanger) och miniatyrer.

Boktryckarkonst är en teknik att överföra text och bild från en infärgad förhöjd yta med löstagbara typer till papper med hjälp av trycket från en press.

De äldsta böckerna i det moderna boktryckeriets historia kallas inkunabler. Dessa är vanligen först tryckta med svart text, och därefter har boktryckaren för hand målat röda eller blå anfanger  styckvis. Illuminatörer  anlitades för illustrationer.