Kategorier

Orientaliska mattor indelas, beroende på i vilken omgivning de tillverkas, i tre kategorier – nomadmattorbymattor och stadsmattor även kallade ateljémattor.

Tillverkning av nomadmattor...
Tillverkning av nomadmattor…
...bymattor och av....
…bymattor och av….
...stads- och ateljémattor.
…stads- och ateljémattor.

Mattor från de olika kategorierna skiljer sig på många områden. Vad som betraktas som ett fel i en ateljématta, t ex abrasher, är vanliga inslag i nomadmattor. Nomadmattor å andra sidan har ett livligt och rustikt uttryck som du inte hittar i en ateljématta.

ditionella motiv och färgsättningar har en lokal anknytning och man kan ofta se relativt exakt var en matta är producerad. På senare tid har man dock t ex i Indien börjat kopiera framgångsrika persiska stilar. Ett exempel på detta är indisk gabbeh

De vanligaste och mest omtalade stilarna är Persiska, Afghanska, Pakistanska, Baluchi, Turkmenska, Kaukasiska, Indiska, Tibetanska, Turkiska, Kinesiska, Östturkestanska, Europeiska och Nordafrikanska.

Det är utan tvekan de persiska mattorna som haft störst betydelse för mattillverkningen genom åren.

Nomadmattor

Dåtidens nomader på åsnor och kameler.
Dåtidens nomader på åsnor och kameler.

I Orienten lever än i dag miljoner människor som nomader, med fårskötsel som huvudsaklig inkomstkälla. Lägren med de svarta gethårstälten, de stora hjordarna med får, getter och herdarna på sina åsnor och hästar utgör fascinerande inslag i landskapet.

Nutidens nomader vallar fåren allt närmre städerna.
Nutidens nomader vallar fåren allt närmre städerna.

Dock är en stor del av nomadkulturen på väg att försvinna då nomaderna blir alltmer bofasta. En bidragande orsak är att de finner områden där förutsättningarna är så pass bra att de kan stanna längre tider och därför inte känner behov av att flytta runt. Sakta men säkert så förvandlas de till ett slags ”bofasta nomader”. Idag tar de flesta nomader sig fram med hjälp av jeepar och motorcyklar, en syn som skiljer sig starkt från den bild vi tidigare haft av t ex en nomad och hans kamel.